گام سوم «مقاومتی فعال» برای اجرای «استراتژی فشار متقابل» است

خبرگزای مهر – عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: گام سوم کاهش تعهدات برجامی در واقع مقاومتی فعال و اجرای استراتژی فشار متقابل است. ابوالفضل حسن بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تصمیم ایران برای

16 شهریور 1398 ساعت 01:51