روایت آماری از عملکرد سامانه نیما در سال جاری

خبرگزای مهر – آمار رسمی بانک مرکزی از فروش ۹ میلیارد یورو ارز صادراتی در سامانه نیما خبر می‌دهد؛ در حالیکه برای واردات، ۷.۷ میلیارد یورو تخصیص یافته است. به گزارش خبرنگار مهر، قلب تامین مالی ارزی کشور، همچنان در

21 مهر 1398 ساعت 08:03