روند کند رفع مشکلات پساسیل خوزستان/ سیل بندها نیاز به ترمیم دارند

خبرگزای مهر – اهواز – خوزستان در مرحله پساسیل است. مدارس، سیل بندها، زمین‌های کشاورزی و خانه‌ها در سیلاب، آسیب جدی دیده‌اند ولی رسیدگی به این امور به کندی پیش می‌رود. خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: سیلابی که از چندین

19 خرداد 1398 ساعت 04:11

روندکند رفع مشکلات پساسیل خوزستان/ سیل بندهاهنوز ترمیم نشده اند

خبرگزای مهر – اهواز – خوزستان در مرحله پساسیل است. مدارس، سیل بندها، زمین‌های کشاورزی و خانه‌ها در سیلاب، آسیب جدی دیده‌اند ولی رسیدگی به این امور به کندی پیش می‌رود. خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: سیلابی که از چندین

18 خرداد 1398 ساعت 11:54